Image Profile

Adam Kun

Nandeimonaya

Sarah AYS

02 Jun 2017 11:16

Sarah AYS menyukai status dari Adam Kun

Adam Kun

01 Jun 2017 18:14

Konnichiwa minna san !! hajimemashite, Adam Kun desu, aku anggota baru re:on :D douzo yoroshiku onegaishimasu

::angry:: ::begging:: ::cry:: ::excited:: ::glek:: ::happy:: ::hihi:: ::maksud-loe:: ::oh-noo:: ::omg:: ::sad:: ::swt::

0

0

Public

img

attch

::angry:: ::begging:: ::cry:: ::excited:: ::glek:: ::happy:: ::hihi:: ::maksud-loe:: ::oh-noo:: ::omg:: ::sad:: ::swt::