Image Profile

Adam Kun

Nandeimonaya

Sarah AYS

02 Jun 2017 11.16

Sarah AYS menyukai status dari Adam Kun

Adam Kun

01 Jun 2017 18.14

Konnichiwa minna san !! hajimemashite, Adam Kun desu, aku anggota baru re:on :D douzo yoroshiku onegaishimasu

::angry:: ::begging:: ::cry:: ::excited:: ::glek:: ::happy:: ::hihi:: ::maksud-loe:: ::oh-noo:: ::omg:: ::sad:: ::swt::

0

0

Public

img

attch

::angry:: ::begging:: ::cry:: ::excited:: ::glek:: ::happy:: ::hihi:: ::maksud-loe:: ::oh-noo:: ::omg:: ::sad:: ::swt::