Image Profile

Alfian

Pelajar yang cinta komik

Alfian

11 Aug 2017 15:10

Alfian menyukai gambar dari Kawipa

amel

06 Aug 2016 17:39

amel menyukai status dari Alfian

Alfian

05 Aug 2016 09:57

when i read this comic, i feel wonderful

::angry:: ::begging:: ::cry:: ::excited:: ::glek:: ::happy:: ::hihi:: ::maksud-loe:: ::oh-noo:: ::omg:: ::sad:: ::swt::

0

0

Public

img

attch

::angry:: ::begging:: ::cry:: ::excited:: ::glek:: ::happy:: ::hihi:: ::maksud-loe:: ::oh-noo:: ::omg:: ::sad:: ::swt::

Alfian

21 May 2016 20:36

umm... hi guys

::angry:: ::begging:: ::cry:: ::excited:: ::glek:: ::happy:: ::hihi:: ::maksud-loe:: ::oh-noo:: ::omg:: ::sad:: ::swt::

0

0

Public

img

attch

::angry:: ::begging:: ::cry:: ::excited:: ::glek:: ::happy:: ::hihi:: ::maksud-loe:: ::oh-noo:: ::omg:: ::sad:: ::swt::

Alfian

30 Apr 2016 15:03

Alfian memberikan komentar kepada status dari windaa

Alfian

15 Apr 2016 14:55

Alfian memberikan komentar kepada status dari windaa