Adam Kun

01 Jun 2017 18.14

Konnichiwa minna san !! hajimemashite, Adam Kun desu, aku anggota baru re:on :D douzo yoroshiku onegaishimasu

0

0

Public

img

attch

::angry:: ::begging:: ::cry:: ::excited:: ::glek:: ::happy:: ::hihi:: ::maksud-loe:: ::oh-noo:: ::omg:: ::sad:: ::swt::